OUTSOURCING KADROWO-PŁACOWY

SZCZEGÓŁY USŁUGI

Kadry i płace

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem danych dostarczonych przez klienta,
 • sporządzanie list płac oraz zestawień wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • przygotowanie comiesięcznej indywidualnej informacji płacowej dla pracowników,
 • przygotowywanie informacji dotyczących przelewów wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • przygotowywanie „pasków wypłat” wynagrodzeń,
 • przygotowywanie raportów ZUS RMUA.

ZUS

 •  wyliczenie wysokości miesięcznych składek ZUS,
 •  sporządzenie określonych przepisami prawa deklaracji ZUS,
 •  przesyłanie elektroniczne wyliczonych składek ZUS,
 • rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS.
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy – na podstawie uzyskanych od Klienta informacji,
 • prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja akt osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi pracowników, tj. ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji zwolnień od pracy,
 • prowadzenie oraz aktualizacja rejestru badań lekarskich oraz szkoleń z bhp,
 • przygotowywanie regulaminów wewnętrznych wymaganych przepisami prawa, tj. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, systemy motywacyjne, siatka wynagrodzeń,
 • prowadzenie wszystkich zagadnień związanych z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zlecenie, umów o dzieło,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • powadzenie dokumentacji rejestrującej pracowników oraz zleceniobiorców w ZUS,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.

Sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Więcej Informacji

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce. Zmiana ustawień plików cookies.

Zamknij