BLOG

Od 2019 r. CIT u małych podatnikowi obniżony do 9%

admin

0

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza obniżoną do wysokości 9% stawkę podatku CIT dla niektórych podatników. Nowa stawka zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku i zastąpi obowiązującą obecnie 15% stawkę podatku CIT.

Stawka 9% przewidziana jest tylko dla podatników CIT posiadających status małego podatnika (przychód za poprzedni rok podatkowy nie wyższy niż 1,2 mln EUR brutto), którzy w roku bieżącym osiągnęli przychód w wysokości nieprzekraczającej 1,2 mln EUR netto.

Preferencyjna stawki nie będzie mogła z kolei zostać zastosowana m.in. do opodatkowania dochodów osiąganych z zysków kapitałowych, czyli m.in. dywidend a także do tych spółek, które powstały w wyniku przekształcenia spółki osobowej lub jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową czy też podatników wnoszących wkład w postaci przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo składników jego majątku.

Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. wyniesie 2250 zł

admin

0

Zgodnie z rozporządzeniem przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2250 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa – z 13,70 zł do 14,70 zł.

Split payment

admin

0

1 lipca 2018 r. wszedł w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności (split payment). Mechanizm ten został wprowadzony ustawą z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jako jeden z elementów uszczelniania systemu VAT.

Polega on na możliwości regulowania płatności za nabyty towar lub usługę na dwa oddzielne rachunki bankowe:

– kwotę netto wynikającą z faktury regulujemy na rachunek bankowy wskazany przez sprzedawcę (tak jak miało to miejsce do tej pory),

– kwotę VAT wynikającą z faktury na specjalny rachunek bankowy przeznaczony do rozliczania podatku VAT (tzw. rachunek VAT założony przez bank automatycznie).

Korzystanie z podzielonej płatności jest dobrowolne – to właściciel firmy decyduje, czy chce korzystać z nowego rozwiązania, czy też woli regulować swoje zobowiązania na dotychczasowych zasadach.

Środki zgromadzone na rachunku VAT przedsiębiorcy mogą być wykorzystywane do rozliczeń z urzędem skarbowym oraz do zapłaty podatku VAT w ramach transakcji z kontrahentami. Ewentualne wykorzystanie wolnych środków do innych celów wymaga zgody urzędu skarbowego – przedsiębiorca może wystosować wniosek do organu podatkowego, na którego rozpatrzenie będzie trzeba czekać do 60 dni.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Więcej Informacji

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce. Zmiana ustawień plików cookies.

Zamknij